Contact met de Kinderombudsman

De Kinderombudsman beantwoordt graag uw vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij de Kinderombudsman als u vindt dat er in kinderrechten worden geschonden. U kunt dan een klacht of een signaal indienen. Hier leest u hoe u in contact komt met de Kinderombudsman.

 

Ik heb een vraag over kinderrechten

Met uw vragen over kinderrechten of de Kinderombudsman kunt u bij de Kinderombudsman terecht. Wellicht staat uw vraag al bij de veelgestelde vragen. Zo niet? Dan kunt u contact opnemen met de Kinderombudsman.

Bel gratis

De Kinderombudsman is voor uw vragen over kinderrechten telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur op het gratis nummer: 0800 – 876 54 32. Als u belt, krijgt u iemand van het team van de Kinderombudsman aan de telefoon.

Stuur een e-mail

U kunt uw vraag ook stellen per e-mail. Vermeld hierbij de volgende gegevens: 

• Naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Wanneer en hoe bereikbaar
• Onderwerp
• Een korte beschrijving van de vraag
• Het is ook mogelijk om relevante bestanden mee te sturen.

Stuur een brief

U kunt uw brief sturen aan:
de Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Ik heb een klacht

U kunt een klacht indienen bij de Kinderombudsman als u vindt dat er bij een of meerdere kinderen kinderrechten worden geschonden. Uw klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in behandeling te worden genomen. De Kinderombudsman kan uw klacht alleen aannemen als het voldoet aan de volgende punten.

Uw klacht:

 • gaat over kinderrechten.
 • gaat over de overheid, organisaties in de gezondheidszorg, vrijwillige jeugdzorg, kinderopvang of het onderwijs.
 • gaat over een voorval dat is gebeurd toen het kind jonger was dan 18 jaar.
 • gaat over een voorval minder dan een jaar geleden.
 • gaat niet over de uitspraak van een rechter.
 • heeft u ingediend bij de organisatie waarover u klaagt en u heeft een reactie hierop ontvangen.

Als uw klacht voldoet aan bovenstaande criteria, kunt u uw klacht voorleggen aan de Kinderombudsman:

Bel gratis

De Kinderombudsman is voor klachten telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur op het gratis nummer: 0800 – 876 54 32. Als u belt, krijgt u iemand van het team van de Kinderombudsman aan de telefoon. 

Uw klacht kunt u ook indienen per e-mail.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

Uw gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevens van het kind voor wie u een klacht indient:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Uw relatie tot de minderjarige

Organisatie waarover u klaagt:

 • Naam organisatie
 • Contactpersoon bij de organisatie
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaak speelt sinds
 • Beroep of bezwaar ingesteld bij
 • Datum waarop u bezwaar of beroep heeft ingesteld
 • Datum laatste reactie van de organisatie
 • Kenmerk: Inhoud klacht en toelichting

Ik heb een signaal

Vindt u dat een wet of een regel in strijd is met de kinderrechten? Of ziet u dat een organisatie in zijn werkwijze geen rekening houd met de belangen van kinderen? Dan kunt u een signaal afgeven bij de Kinderombudsman. Een signaal betreft een (mogelijke) schending van kinderrechten op structurele basis of voor bepaalde groepen. Als de Kinderombudsman over een onderwerp veel signalen ontvangt, dan kan dit een reden zijn om een onderzoek te openen. 

Bel gratis

U kunt uw signaal telefonisch melden bij de Kinderombudsman van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur op het gratis nummer: 0800 – 876 54 32. Als u belt, krijgt u iemand van het team van de Kinderombudsman aan de telefoon. 

U kunt uw signaal ook afgeven per e-mail.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Uw signaal

Ik wil de Kinderombudsman uitnodigen

De Kinderombudsman ontvangt tientallen uitnodigingen per maand. Bijvoorbeeld om op een congres te spreken, een boek in ontvangst te nemen of om kennis te maken met een organisatie. Hij stelt deze uitnodigingen zeer op prijs. Hieronder leest u hoe u eenvoudig en snel de Kinderombudsman kunt uitnodigen.

Wanneer de uitnodiging versturen?

Probeer uw verzoek 2 maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Het duurt ongeveer 2 weken voor u antwoord krijgt. Als u op tijd uw verzoek indient, dan weet u ruim op tijd of de Kinderombudsman op uw uitnodiging kan ingaan.

U kunt uw uitnodiging voor de Kinderombudsman versturen per e-mail.

Stuur uw uitnodiging via de e-mail en vermeld hierbij de volgende gegevens:

Uw gegevens:

 • Aanhef Dhr/Mw 
 • Titel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Informatie over uw uitnodiging:

 • Wie organiseert de bijeenkomst
 • Datum
 • Tijdstip
 • Duur

Waar is de bijeenkomst:

 • Naam locatie 
 • Adres 
 • Postcode
 • Plaats 
 • Wat is de rol van de Kinderombudsman 
 • Zijn er andere sprekers? Zo ja, wie? 
 • Wie is de doelgroep van de bijeenkomst? 
 • Aantal bezoekers? 
 • Is de bijeenkomst openbaar of besloten? 
 • Waarom nodigt u de Kinderombudsman uit?

 

Om uw verzoek goed te kunnen behandelen, verzoeken wij u de vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Op deze manier kunnen wij uw uitnodiging het snelst in behandeling nemen.

Vragen van de media

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor vragen aan de Kinderombudsman contact opnemen met:

Aafke Plug
Woordvoerder/communicatieadviseur
t. 070 - 850 69 53 of 06 - 52 59 53 07.
e. e-mail