Dossier armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis. Lid zijn van een sportvereniging of muziekschool is geen vanzelfsprekendheid. Dit dossier geeft meer informatie over kinderen in armoede.

Armoede en Kinderrechten

Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en maatschappelijke ontwikkeling. Dat staat in artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. De Staat moet ouders hierbij ondersteunen.

Onderzoek naar kinderen in armoede

De Kinderombudsman heeft in 2017 in kaart gebracht hoe kinderen en jongeren door armoede in hun ontwikkeling belemmerd worden en of bestaand armoedebeleid en voorzieningen aansluiten bij wat zij nodig hebben om perspectiefvol op te groeien. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in armoede op alle levensgebieden achterstand oplopen en de aanpak van armoede op dit moment nog te weinig samenhangend is. In het rapport worden meer dan veertig aanbevelingen gedaan voor een integrale aanpak, waarbij om te beginnen de situatie van kinderen thuis meer aandacht moet krijgen.

Rapport Alle kinderen kansrijk

Onderzoek naar armoede in 2013

De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Een van de aanbevelingen in dit onderzoek is dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan kinderen, die opgroeien in armoede. Hij adviseert gemeenten om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dit kan door middel van een kindpakket, waarin de minimale benodigdheden worden geformuleerd.
Lees het rapport over Kinderen in armoede.

Read the English summary 'Children in poverty in the Netherlands'

Handreiking voor gemeenten

De Kinderombudsman stelt de handreiking 'Effectiviteit kindgericht armoedebeleid' beschikbaar voor gemeenten. Het is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid. Het bevat praktische tips, opgesteld door jongeren die in armoede opgroeien, en geeft praktijkvoorbeelden om te komen tot een beleid dat beter is afgestemd op kinderen.

Klik hier voor de Handreiking.