Dossier armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis. Lid zijn van een sportvereniging of muziekschool is geen vanzelfsprekendheid. Dit dossier geeft meer informatie over kinderen in armoede.

Armoede en Kinderrechten

Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en maatschappelijke ontwikkeling. Dat staat in artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. De Staat moet ouders hierbij ondersteunen.

Onderzoek naar kinderen in armoede

De Kinderombudsman doet momenteel onderzoek naar kinderen in armoede.

De Kinderombudsman wil weten wat armoede precies doet met de leefomgeving van kinderen en hoe dat hun ontwikkeling belemmert. Ook onderzoekt de Kinderombudsman wat in gemeenten de knelpunten zijn in de bestrijding van armoede en wat zij kunnen doen om de leefomgeving en daarmee de ontwikkelkansen van kinderen te verbeteren.

Veel gemeenten hebben al een kindpakket. Dit pakket was een aanbeveling van de Kinderombudsman uit 2013. De Kinderombudsman is verheugd over het groeiend aantal gemeenten dat zo'n kindpakket introduceert. Kinderen kunnen dankzij het kindpakket sporten of krijgen bijvoorbeeld een fiets of een laptop als zij naar de middelbare school gaan.

De Kinderombudsman vindt dat er meer nodig is dan een kindpakket alleen. Armoede kan kinderen op verschillende manieren in hun ontwikkeling en kansen beperken. We weten dat arme kinderen op diverse manieren problemen kunnen krijgen. Soms kunnen arme kinderen onvoldoende meedoen op school of blijven schoolprestaties achter. Door schulden van hun ouders kunnen kinderen het dak boven hun hoofd verliezen of er is zoveel spanning in het gezin dat ook de kinderen hier ernstig onder lijden en misschien wel hun toevlucht zoeken op straat. Hoe gemeenten daarmee om  kunnen gaan, dat is de focus van ons onderzoek.

Onderzoek naar armoede in 2013

De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Een van de aanbevelingen in dit onderzoek is dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan kinderen, die opgroeien in armoede. Hij adviseert gemeenten om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dit kan door middel van een kindpakket, waarin de minimale benodigdheden worden geformuleerd.
Lees het rapport over Kinderen in armoede.

Read the English summary 'Children in poverty in the Netherlands'

Handreiking voor gemeenten

De Kinderombudsman stelt de handreiking 'Effectiviteit kindgericht armoedebeleid' beschikbaar voor gemeenten. Het is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid. Het bevat praktische tips, opgesteld door jongeren die in armoede opgroeien, en geeft praktijkvoorbeelden om te komen tot een beleid dat beter is afgestemd op kinderen.

Klik hier voor de Handreiking.