Advies concept Jeugdwet

19 okt 2012

Met de stelselwijziging in de jeugdzorg wordt de zorg en bescherming van kinderen onvoldoende geborgd en met de rechten van kinderen wordt onvoldoende rekening gehouden. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag in zijn advies over de concept Jeugdwet aan het Kabinet.
Gemeenten krijgen met deze stelselwijziging de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Dit zorgt ervoor dat de zorg en bescherming die een kind nodig heeft, dicht bij huis kan worden georganiseerd. Deze gedachte wordt onderschreven door de Kinderombudsman.

Advies concept Jeugdwet