Advies over beleid minderjarige vreemdelingen

10 jul 2012

De Kinderombudsman heeft een advies gestuurd aan minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel over zijn herijking van het beleid over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In dit advies geeft de Kinderombudsman een reactie op de uitwerking van dit beleid en doet daarbij een aantal aanbevelingen. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) vormt daarbij de belangrijkste leidraad.

Advies over beleid minderjarige vreemdelingen