Advies over wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld

8 dec 2011

De Algemene Commissie Jeugdzorg heeft de Kinderombudsman gevraagd om zijn zienswijze op het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Advies over wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld