Briefrapport n.a.v. klacht over douane

14 nov 2012

De tienjarige Juan reist met zijn ouders en zijn zusje via Schiphol van Spanje naar Peru. Bij een controle bij de gate ontdekte de douane dat beide ouders ieder meer dan € 10.000 bij zich hebben. Dat mag best, maar dat moet je dan wel aangeven bij de douane. De douane besluit de ouders te verhoren. Tijdens het verhoor wachtte steeds één van de ouders met Juan en zijn zusje in een wachtruimte, terwijl de andere ouder werd verhoord.

In zijn brief aan de Kinderombudsman vraagt Juan zich af of kinderen in Nederland geen rechten hebben. Hij schrijft dat de douane schreeuwde en hem bang maakte. Niemand vertelde hem en zijn zusje waarom ze niet verder mochten reizen en de douane heeft hem en zijn familie veel verdriet gedaan met de hele gang van zaken. Hij schrijft ook dat de douane hen niet goed behandeld heeft en dat er een dokter had moeten komen voor zijn zusje. De Kinderombudsman heeft nader onderzoek gedaan naar dit incident.

Briefrapport n.a.v. klacht over douane