Handreiking complexe zorg

19 feb 2016

De Kinderombudsman heeft een handreiking opgesteld met daarin uitgangspunten voor de zorg voor kinderen met complexe problematiek en een complexe zorgvraag. Deze handreiking is overhandigd aan de staatssecretaris van VWS en dient als leidraad bij het verder in kaart brengen en vorm geven van passende zorg voor ieder kind.

De Kinderombudsman krijgt regelmatig zaken voorgelegd die gaan over kinderen met een complexe problematiek en daardoor een complexe zorgvraag: zorg die vaak niet direct voorhanden is en moet worden samengesteld en gecreëerd. Ouders en instanties moeten daar voor zorgen, maar komen er vaak niet uit om tal van redenen. Het gaat telkens om schrijnende situaties, waarin ouders al jaren zoeken naar de juiste zorg en vooral ook: naar de juiste instantie die hen daarbij wil helpen.

Download de handreiking complexe zorg