Handreiking voor gemeenten over veiligheid in toegang tot jeugdhulp

29 mrt 2016

Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD, de samenwerkende jeugdinspecties) en de Kinderombudsman hebben gezamenlijk randvoorwaarden opgesteld voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp. De handreiking is bedoeld voor wethouders, (gemeentelijke) beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden en jeugdprofessionals.

De toegang tot jeugdhulp is op het moment nog sterk in beweging. STJ/TSD en de Kinderombudsman achten het noodzakelijk dat tijdens de veranderingen in de jeugdhulp de randvoorwaarden voor veiligheid van jeugdigen geregeld zijn.

Wijkteams, huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en Veilig Thuis bieden toegang tot jeugdhulp. Het is van groot belang dat reeds bij die toegang de veiligheid van jeugdigen goed in beeld komt.

In de handreiking geven de jeugdinspecties en de Kinderombudsman aan wat er minimaal geregeld moet zijn om de veiligheid voor jeugdigen te waarborgen.  Daarbij wordt ingegaan op de – vaak zeer uiteenlopende - wijzen waarop gemeenten de inrichting van de toegang tot jeugdhulp hebben geregeld. Aan de hand van een vijftal thema’s – toegankelijkheid, vraagverheldering, werkwijze, focus en regie – wordt concreet aangegeven welke gevolgen en risico’s de keuze voor een bepaalde inrichting kan hebben.

Download

Er is een digitale versie van de Randvoorwaarden voor de toegang tot jeugdhulp.  

Hier vind u ook een printbare versie