Handreiking voor gemeenten voor kindgericht armoedebeleid

27 mrt 2014

De Kinderombudsman stelt de handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid' beschikbaar voor gemeenten. Het is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid. Het bevat praktische tips, opgesteld door jongeren die in armoede opgroeien, en geeft praktijkvoorbeelden om te komen tot een beleid dat beter is afgestemd op kinderen. 

Het kindpakket en kindgericht armoedebeleid waren de belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten in het vorig jaar door de Kinderombudsman gepresenteerde onderzoeksrapport 'Kinderen in armoede'. Meer dan 10% van de gemeenten heeft de aanbevelingen ter harte genomen. Zo is het kindpakket bijvoorbeeld ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Nuenen en Zwartewaterland. Andere gemeenten zijn in gesprek met kinderen en jongeren en werken aan de samenstelling van hun kindpakket.

Handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid'