Jaarverslag 2012

12 apr 2013

De Kinderombudsman heeft in 2012 op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Dit doet hij door het doen van onderzoek, het geven van advies en het behandelen van individuele klachten.

Marc Dullaert: "Voor mij persoonlijk waren kindermishandeling, de positie van vreemdelingenkinderen en de decentralisatie van de jeugdzorg onderwerpen die er in 2012 echt uit sprongen. De omvang van kindermishandeling in Nederland vind ik ongelooflijk. Jaarlijks zijn maar liefst 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing en misbruik."

Jaarverslag 2012