Kinderombudsman rapporteert aan VN-Kinderrechtencomité

25 sep 2014

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft op woensdag 24 september een bezoek gebracht aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève. De Kinderombudsman rapporteerde hier voor het eerst in zijn bestaan over de kinderrechten in Nederland. Hij heeft in het rapport de nadruk gelegd op een aantal zaken die hem het meest zorgen baren, waaronder de decentralisatie van de jeugdzorg, kindermishandeling en armoede. Ook doet hij een aantal aanbevelingen aan het Kinderrechtencomité.

Het VN-Kinderrechtencomité houdt toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag. Het comité bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen en vergadert drie keer per jaar in Genève. Het Kinderrechtencomité zal voor de zomer van 2015 aanbevelingen doen aan de Nederlandse regering. De regering rapporteert iedere vijf jaar aan het comité over hoe het gaat met de kinderrechten in het land. Daarnaast brengt het Kinderrechtencollectief gezamenlijk een rapport uit aan het comité.

Aanbevelingen

De bijeenkomst op 24 september is een zogeheten pre-session bijeenkomst. Aan de hand van de rapportages en deze bijeenkomst wordt een vragenlijst opgesteld voor de Nederlandse regering. De regering beantwoordt deze vragen en kan deze toelichten tijdens een open zitting met het comité. Uiteindelijk wordt het proces afgesloten met aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan de regering. Deze aanbevelingen zijn niet bindend. Wel hebben aanbevelingen van het comité  in het verleden tot belangrijke veranderingen in Nederland hebben geleid, zoals de oprichting van de Kinderombudsman.

Read the report (EN)

Lees het rapport (NL)