Kinderrechtenmonitor 2012

15 mei 2012

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

De Kinderrechtenmonitor zet talrijke Nederlandse onderzoeken op een rij, waarin de naleving van kinderrechten direct dan wel indirect aan de orde komt. Met elkaar levert dat een beeld op over de naleving van de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag.

Kinderrechtenmonitor

Samenvatting voor kinderen en Jongeren