Onderzoek n.a.v. een klacht over Bureau Jeugdzorg Zeeland

17 feb 2016

De kinderen uit een groot gezin zijn uit huis geplaatst. De uithuisplaatsing heeft een enorme impact gehad op de kinderen en ouders.

De ouders hebben, mede namens de kinderen, een klacht ingediend bij de Kinderombudsman over deze uithuisplaatsing. Zij klagen erover dat de uithuisplaatsing ten onrechte heeft voortgeduurd en de kinderen niets dan leed heeft gebracht. Ook klagen zij erover dat de post van ouders door Bureau Jeugdzorg is achtergehouden voor de kinderen die uit huis waren geplaatst.

Download het rapport KOM003/2016