Onderzoek n.a.v. klacht over de IND

20 jan 2016

Farah en haar moeder, allebei van Afghaanse afkomst, melden zich in 2013 aan in Nederland en willen een asielaanvraag indienen. Farah is dan zeventien jaar oud.

Tijdens het gehoor van Farah over de reden waarom zij asiel aanvraagt, komen er nare herinneringen van gebeurtenissen ter sprake. Dit veroorzaakt heftige geestelijke en fysieke reacties, zoals overgeven. De advocaat geeft aan dat hij vindt dat de IND-medewerker het gehoor niet had moeten laten doorgaan. De advocaat van Farah heeft namens haar een klacht ingediend over de handelswijze van een IND-medewerker tijdens het nader gehoor.

Download het rapport KOM001/2016

Aanbeveling opgevolgd

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Kinderombudsman laten weten de aanbeveling uit het rapport op te volgen vanaf het najaar 2016. In een brief schrijft hij:

(...) “Dit betekent concreet dat IND medewerkers die minderjarigen horen in het kader van een asielaanvraag, volledig zullen zijn opgeleid. Een volledige opleiding houdt in dit verband in de voltooiing van de opleidingen ‘Interviewing Techniques’, Interviewing Children’ en “Interviewing Vulnerable Persons’. Waar de IND nu al inspanningen levert om minderjarigen, ongeacht of zij begeleid worden of niet, door medewerkers te laten horen die (minimaal) de opleiding ‘Interviewing Techniques’ en/of de opleiding ‘Interviewing Children’ hebben voltooid, zal dit voortaan gebeuren door medewerkers die eveneens de opleiding ‘Interviewing Vulberable Persons’ hebben afgerond. Hiermee zijn de IND medewerkers die asielgehoren afnemen bij minderjarigen, volledig opgeleid en toegerust op het horen van deze categorie asielzoekers.” (...)