Onderzoek naar de toegang tot school

15 feb 2016

Tobias komt bij zijn vader in Nederland wonen. Hiervoor had hij jaren bij zijn moeder in het buitenland gewoond. De vader van Tobias was bezig om de komst van Tobias goed voor te bereiden en ging alvast op zoek naar een school. 

De vader van Tobias liep tegen problemen aan bij de gemeente en school toen hij zijn zoon wilde inschrijven. Tobias en zijn vader maakten zich hierdoor zorgen of hij wel op tijd naar school kon en dienden hierover een klacht in. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben samen onderzoek gedaan.

De Kinderombudsman vindt dat van de school een creatievere opstelling had mogen worden verwacht. De school zou bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een voorlopige inschrijving, voordat aan alle formele eisen was voldaan. De Kinderombudsman vindt dat de toegang tot het onderwijs niet belemmerd mag worden. Gelukkig kon in dit geval Tobias nog net op tijd naar school.

Download Rapport KOMOO5/2016