Procesanalyse van de hulpverlening door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

7 mei 2015

Radia en haar moeder hebben bij de Kinderombudsman een klacht ingediend over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ). Ze vinden dat Radia niet de juiste hulp heeft gekregen van BJZ vanaf het moment dat zij een ondertoezichtstelling kreeg. Radia was toen 9 jaar en heeft daarna in verschillende instellingen gewoond. Overal ging het mis, nergens kreeg ze de hulp die nodig was. Ook vindt moeder dat het contact tussen haar en BJZ niet goed is verlopen en dat heeft de hulp aan Radia ook geen goed gedaan.

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar BJZ. Tijdens het onderzoek heeft de Kinderombudsman ook gekeken naar de rol van andere ketenpartners: Yulius, GGZ Breburg, Combinatie Jeugdzorg, Juzt en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. De Kinderombudsman heeft de uitkomsten van het onderzoek bekeken in het licht van het Verdrag inzake de Rechten van het kind en dit beschreven in de procesanalyse. Uit de procesanalyse komt een aantal punten naar voren waardoor de passende zorg voor Radia niet tot stand is gekomen. Ondanks dat een keur aan instanties betrokken was en binnen de kaders individuen veel inzet hebben getoond. Alle goede intenties ten spijt leidde dit tot een onaanvaardbare uitkomst, waarbij gesleept en geleurd is met een nog erg jong kind. Dit ligt deels bij BJZ, deels bij andere betrokken instanties en het systeem. De klachten die aanleiding waren voor de procesanalyse vindt de Kinderombudsman daarom terecht. Om herhaling in de toekomst te voorkomen geeft hij aan de instanties een aanbeveling. BJZ en zorgaanbieders zijn er juist voor kinderen met een complexe zorgvraag. Niemand mag daar voor weglopen.

 

Download het rapport