Rapport 'achter slot en grendel'

1 sep 2016

Bloem moet op het politiebureau komen om als verdachte te worden verhoord naar aanleiding van een overval in de woning van haar vader. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek is Bloem al eerder verhoord als getuige. Tijdens het verhoor is door de hulpofficier van justitie besloten om Bloem in verzekering te stellen. 

Bloem heeft van 17 januari 2011 tot en met 19 januari 2011 doorgebracht in het cellencomplex van het politiebureau. Bloem heeft deze periode als zeer traumatisch ervaren. De moeder van Bloem en Bloem hebben klachten over de beslissing tot inverzekeringstelling en over de inverzekeringstelling zelf, waarbij niet of te weinig rekening zou worden gehouden met de leeftijd en de persoonlijke situatie van Bloem, De inverzekeringstelling heeft een grote indruk gemaakt en tot op heden ondervindt zij hier de gevolgen van.

Onderzoek

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de beslissing tot inverzekeringstelling en de omstandigheden van het verblijf van Bloem in het cellencomplex van het politiebureau, waarbij geen rekening zou worden gehouden met haar leeftijd als het gaat om het overhandigen van persoonlijke spullen, de plaatsing van Bloem in een observatiecel en het scheiden van Bloem van volwassenen. De Kinderombudsman concludeert dat op basis van de beschikbare informatie geen oordeel kan volgen over de beslissing tot het plaatsen van Bloem in een observatiecel. De overige (deel)klachten zijn gegrond.

Lees het rapport van de Kinderombudsman