Rapport 'DNA-afname'

3 apr 2013

Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor een wetswijziging van de Wet DNA-V. Hij is van mening dat de Nederlandse regelgeving over DNA-afname en verwerking hiervan te weinig rekening houdt met de kwetsbare positie van minderjarigen, hun bijzondere positie in het jeugdstrafrecht en de bescherming die hen is toegekend in het Kinderrechtenverdrag.

De regelgeving is in strijd met dit verdrag, waarin staat dat het belang van het kind voorop dient te staan en dat minderjarigen recht hebben op een eigen berechtingssysteem, een pedagogische behandeling, bescherming van de privacy en het voorkomen van stigmatisering.

Rapport 'DNA afname bij minderjarige jongeren'

Reactie Ministerie VenJ

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft op 27 september 2013 gereageerd op het rapport van de Kinderombudsman. In zijn brief geeft hij aan dat hij het niet eens is met de zienswijze van de Kinderombudsman. De Kinderombudsman heeft de minister per brief een reactie gestuurd.