Rapport 'Gezinshereniging'

6 jun 2013

Duizenden kinderen van vluchtelingen hebben de afgelopen jaren geen eerlijke kans gekregen om zich te herenigen met hun ouder in Nederland. De rechten van deze kinderen zijn in ernstige mate geschonden door een onredelijk beleid, in combinatie met een zeer onzorgvuldige werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die conclusie trekt de Kinderombudsman in zijn onderzoek naar gezinshereniging van vluchtelingen, dat vandaag wordt gepresenteerd.

De Kinderombudsman staat in dit rapport zeer kritisch tegenover de wijze waarop kinderen worden gehoord. Volgens hem is dit in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In het Algemeen Commentaar No. 12 geven de Verenigde Naties een toelichting over het recht van kinderen om gehoord te worden. Ook wordt er uitleg gegeven waar deze verhoren aan moeten voldoen.

Rapport Gezinshereniging - juni 2013

Samenvatting rapport 'gezinshereniging'voor Jongeren en Kinderen

Download de Engelstalige samenvatting