Rapport 'In de wacht'

11 jul 2014

Coert woont in een gesloten instelling voor jeugdzorg. De rechter gaat beslissen of hij daar nog een tijdje moet blijven of naar huis kan. Daarvoor moet Coert naar de rechtbank. Op de rechtbank moet Coert wachten tot zijn zaak aan de beurt is. Hij wordt dan in een cel gezet. Coert vindt het daar niet fijn en klaagt er over tijdens de zitting. Zijn gezinsvoogd, zijn advocaat en de rechter zijn het met hem eens dat dit niet zo hoort, maar ze kunnen er weinig aan veranderen. Zijn gezinsvoogd legt de zaak voor aan de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman heeft eerder al signalen ontvangen over kinderen die moeten wachten in een cel. Hij start daarom een vooronderzoek om informatie te verzamelen. Als hij merkt dat er toch echt iets mis lijkt te zijn, opent hij een onderzoek. Hij stelt vragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zijn medewerkers praten met ambtenaren van die ministeries en met mensen die werken bij de rechtbanken en gerechtshoven. Ook gaat een medewerker langs bij vier rechtbanken om te kijken waar de kinderen moeten wachten.

De Kinderombudsman concludeert dat het in strijd met het Kinderrechtenverdrag is als je moet wachten op je zitting in een cel. Gelukkig gebeurt dat tegenwoordig bijna niet meer, maar soms nog wel. Dat is niet goed. In kindvriendelijke wachtruimtes die er zijn verschillen veel van elkaar. De Kinderombudsman vindt dat alle ruimtes zouden moeten voldoen aan de Nota van aanbevelingen: dat is een rapport vanuit de rechtspraak waarin beschreven is wanneer een wachtruimte kindvriendelijk is.

De Kinderombudsman doet een aantal aanbevelingen:

  • Ieder gerecht hoort een kindvriendelijke wachtruimte te hebben. De Nota van aanbevelingen dient daarbij de leidraad te zijn. Het ministerie van  Veiligheid en Justitie moet daar ook geld voor geven;
  • De Raad voor de Rechtspraak moet er op letten of alle rechtbanken en gerechtshoven dat ook doen;
  • Tot die kindvriendelijke wachtruimte er is, moet een rechtbankcel alvast zo kindvriendelijk mogelijk worden ingericht;
  • Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over het gebruik, die afspraken moet herhaald worden zodat niemand ze vergeet. De wachtruimtes moeten onderhouden worden. En de rechtbanken zouden de kinderen die wachten in die wachtruimtes moeten vragen wat zij er van vinden;
  • Om te voorkomen dat kinderen naar de rechtbank moeten, zou het beter zijn als de zitting op de locatie van de gesloten instelling is; dat gebeurt nu al hier en daar en dat zou in het hele land voor alle kinderen ingevoerd moeten worden;
  • De kindvriendelijke wachtruimtes zouden misschien ook gebruikt moeten kunnen worden voor andere kinderen die op de rechtbank moeten wachten, zoals minderjarige getuigen, kinderen die voor kleine strafzaken komen, enzovoort.

Klik hier voor het rapport 'In de wacht'.