Rapport: In pyjama naar buiten...

7 jul 2017

Een gezin zonder verblijfsrecht wordt in de vroege morgen plotseling uit de gezinslocatie opgehaald en moeten daarna onverwacht verhuizen naar een andere gezinslocatie van het Centraal Orgaan asielzoekers (COA). Het gezin heeft vijf klachten over de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het COA ingediend bij de Kinderombudsman.

Een van de klachten is dat de kinderen van de ouders zijn gescheiden tijdens het vervoer in het busje van DT&V. Een andere klacht is dat er geen voorzieningen zijn getroffen op de nieuwe COA-locatie, waardoor het gezin geen beschikking had over medicatie, kleding en geld voor voedsel. Het gezin met kinderen tussen de vijf en zeventien jaar oud heeft de klachten ingediend, omdat ze willen voorkomen dat andere gezinnen hetzelfde overkomt.

Klachten deels gegrond

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar de klachten van het gezin en komt tot de conclusie dat drie van de vijf klachten gegrond zijn en één klacht deels. Over één klacht kan geen oordeel worden gegeven. Naar aanleiding van het onderzoek doet de Kinderombudsman ook nog aanbevelingen aan de DT&V en het COA. De DT&V moet een goede belangenafweging maken per kind en alle beschikbare informatie verzamelen voordat een beslissing genomen kan worden tot staandehouding. Het COA moet zich inspannen om te controleren of kinderen die onverwacht op een gezinslocatie komen wonen wel voldoende beschikking hebben over basisbehoeften, zoals eten en kleding.