Rapport n.a.v. klacht over COA en VenJ

14 nov 2013

Een moeder komt samen met haar pasgeboren baby bij een asielzoekerscentrum (AZC). Haar ouders en familie wonen daar. Zij woonde ergens anders, samen met de vader van de baby. De vader heeft moeder geslagen en moeder is weggevlucht met het kleine kindje. Ze vraagt het AZC of zij daar mag wonen, omdat ze nergens anders heen kan.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de huisregels in een AZC, zegt dat ze niet mag blijven logeren. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), die beslist of iemand in een AZC mag wonen, zegt dat die beslissing niet zomaar genomen kan worden. De moeder en de baby mogen van COA en DT&V niet blijven overnachten op het AZC. De vrouw is op straat gezet, waarna ze is opgehaald door iemand van de vrouwenopvang.

Klacht

De moeder heeft geklaagd over deze gang van zaken bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Ze vindt dat dit niet mag, helemaal niet nu ze een pasgeboren baby had en nergens naar toe kon. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman komen tot de conclusie dat de moeder misschien geen recht had om in het AZC te logeren of te wonen, maar dat de overheid altijd hulp moet bieden. COA en DT&V zijn onderdelen van de overheid en hadden dus ook hulp moeten bieden. Dat kan door de moeder alsnog een slaapplaats te bieden of haar te begeleiden naar een andere vorm van opvang. Maar ze hadden haar niet zomaar weg mogen sturen, te meer nu ze niet terug kon naar haar man en ze ook niet naar haar familie kon. Want die woonde nou juist in dat AZC.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat COA en DT&V hun werk beter op elkaar moeten afstemmen en met elkaar moeten overleggen. Ook moeten ze iemand informeren over de mogelijkheden. Want nu was het lang niet duidelijk voor de moeder wat er wel en niet kon.De manier waarop COA en DT&V hebben gehandeld is dus niet behoorlijk en niet in overeenstemming met de kinderrechten. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zijn wel blij dat DT&V een vergoeding heeft aangeboden aan de moeder.

Lees het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman