Rapport n.a.v. klacht over het Openbaar Ministerie

13 apr 2015

De Kinderombudsman heeft een klacht ontvangen van de advocaat van David over het Openbaar Ministerie in Amsterdam. De klacht gaat er over dat David in verzekering gesteld is en een nacht in een politiecel heeft moeten slapen. Volgens de advocaat en David was dat niet nodig en was dit ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman heeft over dit onderwerp ook andere signalen ontvangen en heeft onderzoek gedaan naar de klacht en die signalen.

De Kinderombudsman vindt dat niet duidelijk is geworden waarom David een nacht in de cel moest blijven. Ook is niet duidelijk geworden hoe de belangen van David zijn afgewogen tegen andere belangen en of er gekeken is naar een andere mogelijkheid dan een nachtje in de cel. De Kinderombudsman vindt dat dit niet is zoals het hoort volgens het Kinderrechtenverdrag. Dit geldt voor de zaak van David en ook voor andere zaken waarover de Kinderombudsman signalen kreeg.

Verder vindt de Kinderombudsman dat het niet goed geregeld is hoe kinderen een advocaat krijgen. Dat kan soms lang duren en soms zelfs zo lang, dat een kind een nacht in de cel moet. Dat kan niet, vindt de Kinderombudsman. Hij geeft een paar tips over hoe het beter kan.

Lees het rapport 'Een nacht in de cel'