Rapport n.a.v. klacht over IND en Vreemdelingenpolitie

12 mrt 2012

Een moeder en dochter uit Turkije wonen in Nederland. De dochter is 10 jaar oud en in Nederland geboren. Ze gaan samen met een advocaat naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een verblijfsvergunning aan te vragen. Zij moeten daarvoor naar een zogeheten M50-loket. Dat is een speciaal loket voor bepaalde verblijfsvergunningen.

Ze doen hun aanvraag en kunnen meteen wachten op de beslissing. Na anderhalf uur moeten ze naar een speciale, afgesloten wachtruimte. Daar zijn ook twee mensen van de vreemdelingenpolitie. De ambtenaar van de IND komt ook binnen en laat moeder en dochter weten dat hun aanvraag is afgewezen. Vervolgens zijn moeder en dochter door de veemdelingenpolitie aangehouden. Moeder en dochter schrokken daarvan. Ze zijn met veel ophef meegenomen naar het politiebureau.

Moeder en dochter moeten twee uur op het politiebureau blijven. Daarna worden ze vrijgelaten en mogen ze weer naar huis. De aanhouding heeft grote indruk gemaakt op moeder en dochter. De school van de dochter schrijft dat de dochter angstig was en eerst niet meer naar school durfde te komen omdat ze bang was dat haar moeder ondertussen zou worden opgehaald en weggestuurd.

De advocaat van moeder en dochter heeft een klacht ingediend over het optreden van de IND en de vreemdelingenpolitie. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen onderzoek gedaan. Ze hebben onderzocht of het optreden wel behoorlijk en in overeenstemming met de kinderrechten was. 

Rapport n.a.v. klacht over IND en Vreemdelingenpolitie