Rapport n.a.v. klacht over leerplicht

17 mrt 2015

De ouders van Sara hebben een klacht ingediend over de leerplichtambtenaar: ze vinden dat die niet genoeg heeft gedaan om een passende oplossing te vinden toen Sara ziek werd en niet naar school kon. De Nationale ombudsman en Kinderombudsman hebben de klacht onderzocht. Zij vinden de klacht van de ouders van Sara gegrond.

Sara zit op de basisschool als ze in 2009 ziek wordt. Ze is steeds vaker niet op school. In de zomer van 2010 gaat Sara over naar de middelbare school. Haar ouders schrijven haar in. Het is de bedoeling dat Sara na de zomer weer naar school gaat. Door haar ziekte gebeurt dat niet. Aan het begin van 2011 is er een gesprek op school tussen de ouders, de school en de leerplichtambtenaar. Ze praten over de schoolgang van Sara. Er wordt besloten dat Sara wel ingeschreven blijft staan op de school, maar dat zij voorlopig niet op school aanwezig hoeft te zijn. Ze mag thuis onderwijs volgen. Wel is het de bedoeling dat ze uiteindelijk weer naar school gaat. In juni 2011 gaat Sara nog steeds niet naar school. De leerplichtambtenaar laat Sara en haar ouders weten dat de school Sara gaat uitschrijven. Kort daarna laat de leerplichtambtenaar weten dat zij een zorgmelding gaat doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Dit is allemaal een grote verrassing voor Sara en haar ouders. Ze zijn verbijsterd en ze dienen een klacht in bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben samen onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat er steeds meer onenigheid ontstaat tussen de ouders aan de ene kant en de leerplichtambtenaar en de school aan de andere kant: over wat er nu met Sara aan de hand is, over de gevolgen daarvan en over welke aanpak er nu nodig is. In zo’n situatie is het niet makkelijk om een oplossing te vinden, maar Sara mag er op vertrouwen dat haar ouders, de leerplichtambtenaar en de school dat toch doen. Sara uitschrijven van school, vrijstellen van de leerplicht en een melding doen bij het AMK is in ieder geval geen oplossing.

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman vinden dat op grond van het recht op onderwijs de leerplichtambtenaar actief moet zoeken naar een oplossing. De leerplichtambtenaar moet opnieuw met ouders en school om tafel gaan zitten als er zorgen zijn of het onderwijs niet goed gaat. En als in speciale gevallen, zoals bij Sara, een kind tijdelijk niet naar school kan, moet de leerplichtambtenaar op zoek naar een andere oplossing die passend is voor het kind. De leerplichtambtenaar heeft het in de situatie van Sara niet goed gedaan en dus vinden de Nationale ombudsman en Kinderombudsman de klacht van de ouders van Sara gegrond.

 

Download het rapport KOM004.2015