Rapport n.a.v. klacht over politie Limburg

8 okt 2013

Een veertienjarige jongen maakt een handgebaar tegen de politie Limburg. De politie vat dit op als een belediging en wil de jongen aanhouden, maar hij fietst weg. Als de politie de jongen na een achtervolging te pakken krijgt, verzet hij zich en past de politie de nekklem toe na hem tegen de grond te hebben gewerkt. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben deze klacht gezamenlijk onderzocht en vinden dat de politie de situatie heeft laten escaleren en onnodig en disproportioneel geweld heeft gebruikt. Ook vindt de ombudsman dat de politie ervoor had moeten zorgen dat de moeder van de jongen en desgewenst een advocaat bij het verhoor aanwezig kon zijn.

Lees het rapport van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Lees ook de samenvatting voor kinderen en jongeren