Rapport nav klacht over samenwerkingsverband, scholen en gemeente.

17 sep 2015

Brahim zit in de laatste klas van de basisschool. De basisschool heeft een advies voor het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs. Brahim en zijn ouders zijn het daar niet mee eens: zij willen dat Brahim naar VMBO LWOO gaat.

De ouders van Brahim melden Brahim dan ook aan bij een school met VMBO LWOO. Brahim wordt niet aangenomen. Er volgt een periode van ruim 1,5 jaar waarin vele scholen de revue passeren, omdat ouders, de scholen, het samenwerkingsverband Zuid-Holland-West waar de scholen onder vallen en de afdeling Leerlingzaken van de gemeente Den Haag het niet eens worden over wat een passende plek is voor Brahim. Hierdoor zit Brahim uiteindelijk al die tijd grotendeels thuis en de afdeling Leerlingzaken doet daardoor een AMK-melding. Begin 2014 gaat Brahim pas weer naar school, als hij alsnog kan starten op een school voor voortgezet onderwijs die VMBO LWOO aanbiedt.

Onderzoek

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar drie klachten van de ouders van Brahim over de gang van zaken. Eén klacht gaat over de afspraken binnen het samenwerkingsverband: volgens die afspraken (de BOVO-procedure) is het basisschooladvies in principe leidend voor de vraag naar welke school een leerling moet. Ouders zijn het niet met die regels eens en vinden dat een school daardoor niet meer kijkt naar het kind zelf. De Kinderombudsman vindt dat deze klacht deels terecht is en deel niet terecht.

De tweede klacht is dat de ouders vinden dat het samenwerkingsverband, de scholen en de gemeente Den Haag niet genoeg hebben gedaan om een passende onderwijsplek voor Brahim te regelen. De Kinderombudsman vindt die klacht niet terecht. Hij ziet dat de tweede school waar de ouders Brahim hebben aangemeld, goed heeft gekeken naar de situatie van Brahim en toch besloot dat Brahim niet naar het VMBO kon. Dit is misschien geen leuk nieuws, maar om er voor te zorgen dat Brahim niet thuis kwam te zitten hadden de ouders toen ook de keuze kunnen maken om hem dan in ieder geval te laten starten op het praktijkonderwijs. De Kinderombudsman heeft wel zorgen over hoe een aantal scholen en het samenwerkingsverband daarna heeft gedaan. Daarin is soms wel iets mis gegaan wat niet mag of zou moeten gebeuren.

De derde klacht gaat over de AMK-melding door de gemeente: de ouders vinden dat de gemeente ten onrechte die melding heeft gedaan. De Kinderombudsman is het daar mee eens en heeft de klacht gegrond verklaard.

Download het Rapport KOM2015/015