Rapport: ontwikkelingen in de jeugdhulp 2016

8 nov 2016

De Kinderombudsman publiceert vandaag een rapport over de ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016.

De Kinderombudsman constateert bijna twee jaar na de invoering van de jeugdwet dat er nog te veel drempels bestaan in de toegang tot de jeugdhulp. Ook blijkt dat de interpretatieruimte in de Jeugdwet ervoor zorgt dat het handelen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders nadelige effecten kan hebben voor kinderen. Daarnaast dragen ontoereikende diagnostiek, te lang te lichte hulp en het ontbreken van nazorg bij aan toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg.

Op basis van signalen die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in 2016 ontving van kinderen, ouders en jeugdhulpprofessionals en op basis van eigen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, publiceert zij een rapport waarin de huidige stand van zaken in de jeugdhulp wordt weergegeven.