Rapport over aanpak kindermishandeling in Europa

22 sep 2015

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren.

Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn rapport over de aanpak van kindermishandeling in Europese landen. Hij benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen. Het gaat onder andere om betere screeningsmethoden, het stimuleren van positief opvoeden, trainen van professionals om mishandeling te signaleren en betere behandeling van slachtoffers.

Download het rapport (Nederlands)

Download het rapport (Engels) en de bijlagen