Rapport over passend onderwijs

8 sep 2015

De Kinderombudsman heeft onderzocht in hoeverre een jaar na invoering van passend onderwijs dit tot een passende vorm van onderwijs leidt voor ieder kind. Downlaod het rapport

De Kinderombudsman heeft een handreiking opgesteld om scholen en samenwerkingsverbanden handvatten te geven om voor zoveel mogelijk kinderen een passende vorm van onderwijs mogelijk te maken.