Rapport over toegang en kwaliteit jeugdhulp

17 apr 2015

De Kinderombudsman onderzoekt in 2015 of kinderen nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. 

Over de onderzoeksresultaten zal drie keer worden gerapporteerd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Download het rapport 2015.

Lees het nieuwsbericht: de jeugdhulp is één grote proeftuin