Rapport Schuld zonder schuld

19 sep 2016

De Kinderombudsman heeft de afgelopen twee jaar meerdere klachten en signalen ontvangen over minderjarigen met een pgb-schuld. 

De schuld is ontstaan doordat de wettelijk vertegenwoordiger namens het kind een pgb heeft aangevraagd, maar de besteding daarna niet (volgens de regels) heeft verantwoord. Per individueel geval heeft de Kinderombudsman getracht tot een oplossing te komen door het doen van een interventie met wisselend resultaat.

Door middel van deze korte rapportage wil de Kinderombudsman dit structurele probleem aan de orde stellen bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vraagt De Kinderombudsman met klem aan de staatssecretaris om tot een snelle oplossing te komen.

Lees het interventierapport: schuld zonder schuld