Rapport 'Van leerplicht naar leerrecht'

16 mei 2013

Kinderen, die extra zorg nodig hebben, moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek naar thuiszitters en het recht op onderwijs, dat op 16 mei 2013 is verschenen. De Kinderombudsman concludeert dat er in het onderwijs een omslag moet worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht.

Relevante documenten

  • Rapport 'Van leerplicht naar leerrecht'- 16 mei 2013
  • Samenvatting van rapport voor kinderen en jongeren
  • Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Van leerplicht naar leerrecht' van de Kinderombudsman - 5 juni 2013
  • Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het rapport 'Van leerplicht naar leerrecht'. - 5 juni 2013
  • Brief van de Kinderombudsman aan Staatssecretaris Dekker over passend onderwijs en thuiszitters. - 27 november 2013