Rapport 'Verhuizen zonder afscheid'

6 feb 2017

De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van een klacht over de verhuizing van twee kinderen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Sarah van 7 jaar en Farid van 5 jaar wonen met hun ouders in een Asielzoekerscentrum. Ze moeten verhuizen naar een andere opvanglocatie. Ze horen dit als ze 's middags uit school komen. De volgende dag vertrekken ze. Ze hebben geen afscheid kunnen nemen op school.

De advocaat van Sarah en Farid en hun ouders dient hierover een klacht in bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en daarna bij de Kinderombudsman. De Kinderombudsman onderzoekt de klacht dat het gezin opeens moest verhuizen, zonder voorbereiding, niet in een schoolvakantie en zonder dat de kinderen afscheid hadden kunnen nemen op school.

Klacht gegrond

De Kinderombudsman stelt daarvoor vragen aan de DT&V en het Centraal orgaan voor asielzoekers (COA). Ook vertellen de kinderen hun verhaal en geeft hun advocaat aanvullende informatie. De Kinderombudsman vindt dat de volwassenen om de kinderen heen de kinderen hadden moeten informeren en moeten begeleiden. Dit geldt voor de ouders, de DT&V en het COA. Maar omdat de DT&V en het COA uiteindelijk beslissen over de ouders, hadden de DT&V en het COA hierin een grote verantwoordelijkheid. De Kinderombudsman vindt de klacht gegrond.

De Kinderombudsman doet in het rapport een aantal aanbevelingen voor hoe het beter kan in de toekomst.