Rapport: verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur

30 mrt 2016

De Kinderombudsman roept in zijn rapport Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur advocaten op om altijd een kindvriendelijke werkwijze te hanteren.

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.

Lees ook het nieuwsbericht d.d. 30 maart 2016: Kinderombudsman roept advocatuur op kindvriendelijk te werken.