Rapport 'Wachten op je toekomst'

8 mrt 2012

Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling. Daarvoor moet een apart meetinstrument worden ontwikkeld. De uitkomst moet meegewogen worden in de verblijfsvergunningsprocedures. Op die manier wordt recht gedaan aan de kinderrechten. Dit conludeert de Kinderombudsman in  het rapport  'Wachten op je Toekomst', dat is aangeboden aan minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel

Rapport 'Wachten op je toekomst'