Rapport 'wachten op je toekomst'

24 feb 2016

Als gevolg van de hoge toestroom van vluchtelingen naar Europa, staat Nederland net als andere landen onder druk. Er wordt veel gevraagd van de organisaties die betrokken zijn bij de asielprocedure, de opvang en andere voorzieningen voor asielzoekers; zij hebben in 2015 te maken gekregen met een verdubbeling van het aantal asielzoekers ten opzichte van 2014. 

Voor de Kinderombudsman zijn deze ontwikkelingen de aanleiding geweest om te onderzoeken wat de gevolgen van de verhoogde asielinstroom zijn voor kinderen. In de maanden december 2015, januari en februari 2016 deed hij onderzoek naar de situatie van kinderen die de afgelopen maanden asiel aan hebben gevraagd en in een noodopvanglocatie terecht zijn gekomen. Er is onderzocht of deze kinderen voldoende toegang hebben tot een aantal belangrijke rechten. Zo zijn de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg onderzocht en is er gekeken naar de veiligheid en leefbaarheid van de locaties waar deze kinderen verblijven. De eerste resultaten van dit onderzoek vormden de Nederlandse input voor het Europese rapport 'Safety and fundamental rights at stake for children on the move', dat in januari 2015 door het Europese Netwerk van Kinderombudsmannen (ENOC) is gepresenteerd.

Rapport Wachten op je toekomst, asielkinderen in de noodopvang