Rapporten Kindermishandeling

23 nov 2011

Kindermishandeling blijkt in Nederland een verontrustend, hardnekkig en omvangrijk probleem te zijn, waaraan onvoldoende prioriteit wordt gegeven.

De Kinderombudsman heeft een collectief van organisaties gevraagd een rapport uit te brengen over de manier waarop kindermishandeling in Nederland doeltreffend kan worden aangepakt. De Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, het Landelijk Programma Huiselijk geweld en de Politietaak, het Nederlands Jeugdinsituut en MOVISIE hebben op  23 november 2011 de Kinderombudsman het advies 'Voor Veilig en Veilig Verder'  aangeboden.  Tevens ontving de Kinderombudsman het rapport ' De aanpak van kindermishandeling in Nederland, Knelpunten en Aanbevelingen van het Kinderrechtencollectief.' 

De Kinderombudsman heeft op basis van deze rapporten op 23 november 2011 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Rapport van het Kinderrechtencollectief

Rapport van de Kennisinstituten.