Recht op onderwijs, ook op Bonaire

23 jul 2018

De vierjarige George woont op Bonaire en heeft een vorm van autisme. Hij wordt door zijn ouders aangemeld bij een basisschool op het eiland, maar na een aantal proefdagen adviseert de school om voor George een kleine onderwijssetting te zoeken. Dit is de start van een lange zoektocht naar passend onderwijs voor het jongetje. Uiteindelijk besluiten zijn ouders om naar Nederland te verhuizen, zodat George daar onderwijs kan volgen.

Om te zorgen dat in de toekomst kinderen zoals George ook op Bonaire passend onderwijs kunnen volgen, beschrijft de Kinderombudsman in een rapportbrief aan de betrokken instanties wat is opgevallen ten aanzien van het onderwijssysteem op Bonaire.

De Kinderombudsman ziet dat de verschillende instanties uit het onderwijsveld hun best doen om binnen de mogelijkheden van het eiland maatwerk te vinden en kinderen zo veel mogelijk onderwijs te laten volgen. Tegelijk wordt door dezelfde betrokkenen gewezen op de beperkte mogelijkheden als reden voor het uitblijven van een passende vorm van onderwijs. De Kinderombudsman stelt dat de beperkte mogelijkheden maatwerk soms zeker lastig maken, maar dat dit niemand ontslaat van de verplichting om invulling te geven aan het recht op onderwijs van kinderen.

De Kinderombudsman zal met alle relevante partijen in gesprek blijven over verbeteringen in het systeem, zodat er voor kinderen zoals George wel een oplossing gevonden wordt op Bonaire.

Downloads

Rapportbrief: Onderwijs op Bonaire