Standpunt over Zwarte Piet

30 sep 2016

De Kinderombudsman heeft een standpunt verwoord over de figuur van Zwarte Piet.

Dit naar aanleiding van diverse klachten van burgers. Zij hebben de Kinderombudsman gevraagd om een uitspraak te doen over de figuur van Zwarte Piet in relatie tot Kinderrechten. De Kinderombudsman toetst aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, waarin onder andere staat dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie.  Ook staat in dit verdrag dat belangen van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die voor hen belangrijk zijn.

Lees het standpunt van de Kinderombudsman