Tweede deelrapport over decentralisatie jeugdhulp

28 okt 2015

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. De decentralisatie moest leiden tot snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals.

De Kinderombudsman constateert in zijn tweede rapportage dat deze doelen nog niet zijn gerealiseerd. "Het is logisch dat zo'n ingrijpende operatie tijd vraagt, "aldus Kinderombudsman Marc Dullaert. "Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen."

Rapporten

Download de tweede deelrapportage over de decentralisatie van de jeughulp - oktober 2015
Download de eerste deelrapportage over de decentralisatie van de jeughulp - april 2015