UPR-rapport naar de Verenigde Naties

15 dec 2011

De Kinderombudsman heeft samen met de Nationale ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een rapport ingeleverd bij de Verenigde Naties (VN). In dit rapport staat hoe het gesteld is met de mensenrechten in Nederland. Bovendien staat er beschreven hoe Nederland de situatie kan verbeteren rondom thema’s zoals discriminatie en tolerantie, vrijheid van religie, politiegeweld, kinderrechten en privacy en antiterrorismemaatregelen.

Het rapport is geschreven voor de Universele Periodieke Review (UPR), ook wel ‘mensenrechtenexamen’, dat Nederland in mei 2012 voor de tweede keer aflegt. Dan wordt de mensenrechtensituatie in Nederland beoordeeld door de VN. Het kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten (OHCHR) gebruikt dit rapport en alle rapporten van non-gouvernementele organisaties (NGO’s) voor een samenvattend verslag over de mensenrechtensituatie in Nederland. Doel van het UPR-proces is mensenrechten verbeteren in alle landen. Alle lidstaten van de VN ondergaan zo’n examen.

UPR-rapport naar de Verenigde Naties