Kinderrechtenverdrag

Het Kinderrechtenverdrag is een internationale afspraak waarin de rechten van alle kinderen staan. Het verdrag wordt ook wel het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind genoemd. Het is in 1989 geschreven door de Verenigde Naties. 

Wat staat er in het VN Kinderrechtenverdrag? 

Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar je mee te maken kan krijgen, vanaf je geboorte tot aan je achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid en vluchtelingenkinderen. 

Welke landen doen mee? 

In totaal hebben 196 landen het verdrag ondertekend, waaronder Nederland. Dat zijn bijna alle landen in de wereld. Landen, die het hebben ondertekend, zijn verplicht om zich hier aan te houden. De Verenigde Staten is het enige land dat het verdrag niet heeft ondertekend. 

De Kinderombudsman en kinderrechten 

De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd. De Kinderombudsman kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering. Ook maakt de Kinderombudsman ieder jaar een Kinderrechtenmonitor. In dit overzicht kun je nalezen hoe het gaat met de kinderrechten in Nederland.