School

School

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Gelukkig gaan bijna alle kinderen in Nederland naar school. Maar er zijn ook jongeren in Nederland die geen onderwijs volgen. Het gaat vaak om kinderen, die extra hulp nodig hebben om te kunnen leren. Soms zitten kinderen thuis en gaan ze helemaal niet meer naar school. In dit dossier vindt je alles over jouw recht op onderwijs.

Jouw recht op onderwijs

Alle kinderen en jongeren moet naar school kunnen gaan. Ze moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ook moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Kinderen moeten op school hun talenten kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om tekenen of taal, sport of om kunst. Kinderen moeten worden voorbereid op een leven in een wereld waarin je vrij bent. Ze moeten leren over mensenrechten. En ze moeten leren hun ouders, anderen en de natuur te respecteren.

Het verhaal van

Cees is tien jaar en gaat niet naar school. Al negen maanden niet. Lees zijn verhaal.