Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Gelukkig gaan bijna alle kinderen in Nederland naar school. Maar er zijn ook jongeren in Nederland die geen onderwijs volgen. Het gaat vaak om kinderen, die extra hulp nodig hebben om te kunnen leren. Soms zitten kinderen zelfs thuis. In dit dossier vind je alles over jouw recht op onderwijs.

Jouw recht op onderwijs

Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs, dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Ze moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ook moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Kinderen moeten op school hun talenten kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om tekenen of taal, sport of om kunst. Kinderen moeten worden voorbereid op een leven in een wereld waarin je vrij bent. Ze moeten leren over mensenrechten. En ze moeten leren hun ouders, anderen en de natuur te respecteren.

Andere organisaties die je kunnen helpen. 

LAKS
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren.

JOB
JOB is een organisatie die de belangen behartigt van alle mbo-studenten. Eén van de doelstellingen van de JOB is het adviseren van de mbo-studenten over hun rechten en plichten.