Politie en Justitie

Ook jongeren kunnen te maken krijgen met politie en justitie. Soms vanwege kattenkwaad,  soms gaat het om een ernstige vergrijp. De Kinderombudsman kan onderzoek doen naar schendingen van kinderrechten door politie en justitie. 

Belangrijke kinderrechten

Het is volgens het VN Kinderrechtenverdrag verboden om kinderen te straffen door ze te slaan of op een andere manier pijn te doen. Kinderen mogen niet zomaar opgesloten of gearresteerd worden. Dit mag alleen gebeuren volgens de regels, als het niet anders kan en zo kort mogelijk. Ze kunnen niet de doodstraf krijgen en mogen niet levenslang opgesloten worden. Ook mogen ze in principe niet opgesloten worden samen met volwassenen. Kinderen moeten hulp kunnen krijgen een advocaat die voor hem of haar opkomt. Elk kind moet ook contact kunnen hebben met zijn of haar familie en bezoek kunnen krijgen als hij opgesloten zit.

Kinderen, die een strafbaar feit hebben begaan, hebben recht op een behandeling die rekening houdt  met hun leeftijd. Bovendien is het belangrijk dat een kind na zijn straf weer goed verder kan leven.