Dat staat in de brief waarmee de Kinderombudsman het onderzoek afsluit naar de afwegingen die instanties maken bij het gescheiden uitzetten van ouders en kinderen. 

Zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als DT&V hielden in de afgelopen jaren al rekening met de belangen van kinderen bij uitzetting van gezinnen. Het is ook in beide organisaties  het beleid  om bij besluitvorming over uitzetting extra aandacht te geven aan de positie en belangen van kinderen Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om kinderen niet gescheiden van hun ouders uit te zetten.

Alleen: er mag volgens DT&V een uitzondering worden gemaakt bij ouders die uitzetting van het gezin proberen te voorkomen. Die reden is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, aldus de Kinderombudsman. 

Een minderjarige mag volgens het Kinderrechtenverdrag alleen gescheiden worden van zijn of haar ouders als dat in het belang van het  kind is. Dit geldt voor alle besluiten rond kinderen en dus ook in een uitzettingsprocedure. Scheiden van ouder en kind omdat een ouder niet terug wil naar het land van herkomst is niet in het belang van het kind. Het vormt een ernstig risico voor het welzijn en de ontwikkeling  van het kind. 

- Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw 

De Kinderombudsman stelt dan ook vast dat het besluitvormingsproces in dergelijke uitzettingsprocedures van DT&V aanpassingen verdient. Er moet meer rekening gehouden worden met het belang van kinderen bij uitzettingen. 

Het besluit om uit te zetten is n een moeilijk besluit, zowel bij gezamenlijke als gescheiden uitzettingen. Om kinderen een sterkere positie te geven bij dit soort  besluiten,  ontwikkelde de Kinderombudsman een stappenplan. Organisaties die een besluit moeten nemen waarbij kinderen zijn betrokken, kunnen er in vier stappen voor zorgen dat de belangen van kinderen en jongeren zo goed mogelijk worden onderzocht en meegenomen. De Kinderombudsman beveelt DT&V en het ministerie  van Justitie en Veiligheid aan gebruik te maken van dit stappenplan.

In de afgelopen vijf jaar kwam het maar twee keer voor dat de Dienst Terugkeer en Vertrek uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers apart van hun ouders of verzorgers wilde uitzetten. In een van die twee gevallen ging het om de zaak rond Lily en Howick.