In de brief schrijven de Kinderombudsvrouw en de Nationale ombudsman dat ze het goed vinden dat de regering er voor wil zorgen dat alle kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Want die hulp krijgen ze nu niet altijd. Wel vinden we dat de minister duidelijker moet opschrijven waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten. Dat is belangrijk omdat die ook bij betere zorg voor de jeugd zullen blijven bestaan.

De brief van de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman