De Kinderombudsman start een onderzoek naar de besluitvorming rond sluiting van De Hoenderloo Groep door jeugdzorgaanbieder Pluryn. En de betekenis hiervan voor kinderen en jongeren.

Het onderzoek richt zich zowel op het heden, de toekomst als het verleden. Uit het onderzoek moet blijken of de belangen van kinderen en jongeren zijn onderzocht en meegewogen in de besluitvorming over: 

  1. de zorg die de kinderen en jongeren krijgen die op dit moment nog bij De Hoenderloo Groep verblijven; 
  2. de zorg die de kinderen en jongeren zullen krijgen nu De Hoenderloo Groep gaat sluiten;
  3. de sluiting van De Hoenderloo Groep.   

In de afgelopen weken uitten verschillende partijen hun zorgen over de kinderen en jongeren die nu nog gebruik maken van de diensten van De Hoenderloo Groep. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil daarom te weten komen of  in het verleden in het belang van de kinderen en jongeren is gehandeld en of kinderen en jongeren die het betreft nu en in de toekomst passende zorg krijgen.

Staan de kinderen en jongeren die er hun zorg krijgen voorop in het besluitvormingsproces? Is er straks voor alle kinderen en jongeren een geschikte plek beschikbaar? Hoe verloopt de besluitvorming? Ik krijg signalen die reden geven tot zorg. Daarom is nu het moment aangebroken om een onderzoek te openen.

- Margrite Kalverboer

Het onderzoek richt zich op Pluryn/De Hoenderloo Groep. Verder worden onder meer in het onderzoek betrokken het ministerie van VWS en de gemeente Utrecht, als coördinerende gemeente namens alle betrokken gemeenten.