Naast het gebrek aan samenhang en de grote regionale verschillen, maken we ons zorgen over de verschillen die er zijn tussen groepen kwetsbare kinderen en de rechtsongelijkheid die dit met zich meebrengt. Door manier waarop toegang tot voorzieningen geregeld is, hebben bepaalde groepen kinderen nu geen of maar beperkt toegang tot belangrijke voorzieningen.  Ook staat het belang van het kind nog onvoldoende centraal in regelgeving, beleid en uitvoering. Dit is het meest zichtbaar in het vreemdelingenrecht.

Grote zorgen zijn er verder over de problemen met de toegang tot specialistische zorg voor kwetsbare kinderen. Dit geldt zowel voor de zorg bij lichamelijke aandoeningen als bij psychiatrische problemen.  Tot slot zijn er problemen met de beschikbaarheid en de vergelijkbaarheid van data in het jeugddomein. Hierdoor is het lastig om een helder totaalbeeld te krijgen over hoe het gaat met kinderen in Nederland en welke kinderrechten hierbij het meest onder druk staan.

De zorgpunten komen voort uit signalen die bij ons binnenkomen van kinderen, ouders of professionals. In de rapportage hebben we de nadruk gelegd op de zaken die ons het meest zorgen baren.

VN-Kinderrechtencomité

Het VN-Kinderrechtencomité houdt toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag. Elk land dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, moet iedere vijf jaar in een open zitting aan het Kinderrechtencomité verantwoording afleggen over hoe het staat met kinderrechten in het land.

Voorafgaand aan deze zitting brengen verschillende organisaties in een rapportage hun zorgpunten over aan het Kinderrechtencomité. In Nederland gebeurt dit, naast de Kinderombudsman, onder meer door het Kinderrechtencollectief, de Nationale Jeugdraad, het College van de Rechten van de Mens en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Aan de hand van deze rapportages stelt het comité een vragenlijst op voor de Nederlandse regering. Tijdens een open zitting in april 2021 zal de regering deze vragen beantwoorden en toelichten. Het proces wordt afgesloten met aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan de regering. De aanbevelingen van het comité  hebben in het verleden geleid tot belangrijke veranderingen in Nederland, zoals de oprichting van de Kinderombudsman.

Rapportage VN-Kinderrechtencomité (NL)

Rapportage VN-Kinderrechtencomité (EN)